Buurtbelangen

Plan voor wijkspeelplaats gereed

Aan de Aartshertogenlaan komt een prachtige speeltuin, voor jong en oud.De speeltuin strekt zich van de rotonde aan de Graafseweg tot aan ongeveer het Welsh Monument. Op de lange strook waar verweerd asfalt ligt, komen allerlei fraaie speeltoestellen te staan, veelal gemaakt van natuurlijk materiaal. Richting de rotonde wordt een voetbalveldje met kunstgras aangelegd.

De zogenaamde ‘wijkspeelplaats’ is een initiatief van enkele buurtbewoners. Zij zagen in het plan een mooie manier om het gebied tussen de woonbuurten en sportaccommodaties aan de andere kant van de rotonde met elkaar te verbinden. Ook de ‘pluktuin’  bij het Sportiom is met die bedoeling  aangelegd.

De gemeente is meteen met de bewonersgroep aan de slag gegaan. Op basis van een enquête in de nabij gelegen woonbuurten heeft de gemeente een plan opgesteld dat vervolgens weer met de bewonersgroep is besproken. De laatste bijeenkomst eindigde in een applaus voor de gemeentelijke ontwerper. Die legt nu de laatste hand aan het plan en aan de financiering ervan. Het grootste deel van het geld komt van de gemeente, maar voor sommige onderdelen gaan bewoners zelf  sponsors zoeken.

Meer informatie? Mail Saskia Koevoets.

Energieke buurten

Elektriciteit en warm water van de zon, een comfortabele woning op aardwarmte, geïsoleerde daken, muren en vloeren. In onze buurt hebben we de smaak pakken. Energie besparen is goed voor het milieu en voor de portemonnee. En als je het samen doet, is het goedkoper en nog leuk ook. Tientallen bewoners zoeken inmiddels naar mogelijkheden om energie te besparen en op te wekken.

Na een daverende start van project ‘Slimme Buurt’ op 28 januari zijn er verschillende werkgroepen geformeerd waarin bewoners van Hinthamerpark en Aartshertogenlaan samenwerken. Zij maken daarbij gebruik van de ervaringen in Hintham waar het project al langer draait. Er is vooral veel belangstelling voor zonnepanelen en voor het vernieuwen van daken.

Zonnepanelen
De werkgroep zonnepanelen heeft inmiddels twee interessante aanbiedingen van verschillende leveranciers aan bewoners voorgelegd. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor iedereen die eerder belangstelling voor zonnepanelen heeft getoond.

Nieuwe daken
In onze 30-jarenbuurt beginnen de dakpannen langzamerhand te slijten. Mooie gelegenheid om samen de daken te vervangen, het dak te isoleren en tegelijk zonnepanelen of een dakkapel te plaatsen. Een van de mogelijke leveranciers heeft daarom het zogenaamde ‘cafeteriamodel’ ontwikkeld: elke bewoner kan aangeven wat de wensen zijn. De werkgroep zal iedereen huis aan huis informeren over de mogelijkheden en de aanbiedingen van meerdere leveranciers.

Onderzoek
Ook op andere fronten zijn buurtbewoners actief. Eén groepje doet onderzoek naar de mogelijkheden van ‘groene gevels’ die isolerend werken maar vooral zorgen voor de opname van CO2. Andere bewoners onderzoeken alle denkbare mogelijkheden om energie te winnen in de buurt en daarbuiten. Over enige tijd kunnen we daar meer over vertellen.

Energieadvies
Enkele tientallen bewoners hebben professioneel energieadvies aangevraagd bij Susteen Energieadvies. Wie op basis daarvan graag de spouwmuur of de vloer wil isoleren, HR++-glas of een HR-verwarmingsketel wil plaatsen, kan terecht bij de leveranciers die de bewonersgroep in Hintham al heeft geselecteerd.

Meer informatie?
Wil je meer informatie of wil je in contact komen met andere bewoners? Heb je nieuwe ideeën of suggesties? Dan kun je altijd terecht bij onderstaande contactpersonen.

Wil je in contact komen met de initiatiefgroep ‘De Slimme Buurt Hinthamerpark’? Mail dan naar Ellen Janssen of Tjeu Cornet.

16 maart: klussen in de pluktuin

De sneeuw is verdwenen, de vorst uit de grond. De natuur wrijft zich de ogen uit de winterslaap. Op zaterdag 16 maart helpen we onze eigen pluktuin bij stadion De Vliert een handje de lente in. Dan planten we nieuwe bomen en struiken. Kom en help mee tussen 11.00 en 16.00 uur. Er is genoeg te planten en te klussen. Breng zoveel mogelijk snoeihout en lange takken mee!

Zaterdag 16 maart is de grote landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Dan laten in het hele land betrokken burgers allemaal tegelijk de handjes wapperen. Met onze tweede plantdag sluiten we daar graag bij aan. Om te laten zien dat we zelf onze omgeving groener en gezonder kunnen maken.

Nieuwe bomen
De bomen en struiken die in november in de pluktuin zijn geplant, staan er nog wat schriel en eenzaam bij. Maar nu we officieel vergunning hebben, kunnen we nieuwe exemplaren bijplanten. In sommige tuinen staan nog bomen klaar om te worden opgehaald. En van de subsidie die we hebben gekregen schaffen we enkele speciale exemplaren aan.

Houtwal
Ook op andere manieren maken we de tuin completer en aantrekkelijker. Bijvoorbeeld door er een houtwal aan te leggen waarin allerlei insecten, vogels en andere dieren kunnen nestelen en schuilen. Om zo’n wal te bouwen is veel snoeihout nodig, dat vervolgens creatief aan elkaar gevlochten moet worden.

Feestelijk
Er is kortom op 16 maart genoeg te doen. Vanaf 11.00 uur kun je aan de slag in de pluktuin naast het tunneltje bij stadion De Vliert. En we sluiten de dag om 16.00 uur feestelijk af bij stichting Transfarmers in De Graafse Hof, Van Roosmalenplein 32.

Noteer alvast in je agenda:

  • Zaterdag 27 april: stadslandbouwdag. Vrijwilligers ‘koken uit de natuur’ in de pluktuin
  • Zondag 1 september: oogstfeest in de pluktuin
  • Eind oktober: onderhoudsdag pluktuin

Mail voor meer informatie.

Beïnvloed je eigen energieverbruik

Wil je meer inzicht krijgen in je energieverbruik? Wil je zien hoe jouw verbruik is ten opzichte van vergelijkbare huishoudens? Wil je nagaan of je ook echt de hoeveelheid energie bespaart, die je voor ogen hebt?
Kijk dan eens op de energiemanager en doe er je voordeel mee. De tip komt van een bewoner van de Aartshertogenlaan. Hij houdt op deze manier al anderhalf jaar zijn energieverbruik nauwkeurig in de gaten en dat werkt heel motiverend.

Met z’n allen actief met energie

Hoe besparen we op energie? In onze eigen woning, maar ook in de hele buurt? Waar kunnen we nog isoleren? En hoe kunnen we de energie van de zon, de wind of zelfs de aarde benutten? In onze buurt zijn inmiddels tientallen bewoners aan de slag met deze vragen. Met het doel zelf zuinig te zijn met energie en van het Hinthamerpark een duurzame buurt te maken. Overal in de buurt hangen raambiljetjes met de tekst ‘Wij doen ook mee!’


Volle bak in de Businessclub van FC Den Bosch

Eind vorig jaar haakten enkele buurtbewoners aan bij het landelijke project De Slimme Buurt. Een klein initiatief aan de keukentafel leidde op 28 januari tot een bijeenkomst van maar liefst 85 bewoners van Hinthamerpark en Aartshertogenlaan. Inmiddels  zijn er zo’n dertig mensen actief, verdeeld over verschillende werkgroepen.

Enquête
Aan de bijeenkomst in de Businessclub van FC Den Bosch ging een flinke wervingsactie vooraf. Vijf initiatiefnemers bezochten huis aan huis alle bewoners en namen een enquête af. Daardoor bestaat er nu een goed beeld van de vragen en wensen die iedereen heeft over energiebesparing. Op de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een professioneel energieadvies te krijgen, tekenden zo’n 30 bewoners in. Zij krijgen binnenkort bezoek van een adviseur.

Enthousiasme
Op 28 januari bleek hoe enthousiast iedereen is over het idee om beter en zuiniger om te gaan met energie. Ter plekke meldden tientallen bewoners zich aan voor verschillende werkgroepen die verder onderzoek gaan doen naar verschillende vormen van duurzaam omgaan met energie. Zodra alle enquêtes verwerkt zijn, zullen er ook werkgroepen komen die aan de slag gaan met diverse vormen van woningisolatie.

Werkgroepen
Op de volgende thema’s zijn inmiddels werkgroepen actief:

Doe mee!
Wil je aan een werkgroep deelnemen? Klik dan op de naam van de contactpersoon en stuur een mail.
Wil je in contact komen met de initiatiefgroep ‘De Slimme Buurt Hinthamerpark’? Mail dan naar Ellen Janssen of Tjeu Cornet.

Naar een duurzaam Hinthamerpark

Energie besparen? Of nog leuker: zelf energie opwekken? We gaan het allemaal doen in het buurtinitiatief De Slimme Buurt. In het belang van het milieu, onze buurt en onze eigen portemonnee.

Vanaf Kerstmis lopen buurtbewoners door de buurt. Zij bellen bij alle woningen aan om iedereen te vragen mee te doen. Want met z’n allen staan we sterk. Zo kunnen we flinke kortingen krijgen op energiebesparende maatregelen of op de aanschaf van zonnecollectoren.
Op een vragenformulier kan iedereen aangeven voor welke maatregelen er belangstelling bestaat. En wie dat nog niet weet, kan voor maar 45 euro een uitgebreid professioneel energieadvies laten uitvoeren. Daarna weet je zeker wat je te doen staat.

Doe je mee? Hang dan de raamkaart voor het raam: ‘Wij doen ook mee!’ Zo maak je kans op een dag lang een slimme klusser in huis!

Kom in ieder geval naar de informatiebijeenkomst op maandag 28 januari 2013, om 19.30 uur in de Businessclub van FC Den Bosch.

Download hier de flyer Hinthamerpark, De Slimme Buurt

Zondag 28 oktober: bomen planten bij De Vliert

Op zondag 28 oktober worden vlakbij stadion De Vliert de eerste bomen geplant in de zogenaamde ‘pluktuin’. Buurtbewoners steken dan samen met stichting Transfarmers de spa in de grond. Als alles goed gaat kunnen we over een of twee jaar al noten, pruimen, appels, peren en andere vruchten plukken. Zin om mee te doen? Kom dan op zondagmiddag 28 oktober naar het grasveldje links van de trap bij De Vliert.

De pluktuin is een van de eerste acties om de hele omgeving rond stadion De Vliert nieuw leven in te blazen. Met sport, spel, recreatie, stadslandbouw en mogelijkheden tot ontmoeting. Blijf het nieuws op deze website volgen of kijk op http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/TRAP_Vliert_Alg_2011.html. Wil je meedoen? Vul dan het contactformulier in.

21 augustus: plannen maken voor een pluktuin

De omgeving van stadion De Vliert wordt groener en mooier. Een groep bewoners van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan werkt aan een pluktuin. Een plek waar we allemaal plezier van kunnen hebben.  Waar je kunt genieten van de bloesem in de lente en van de oogst in de zomer en de herfst. Een plek waar je groene vingers hun gang kunnen gaan en waar je andere buurtbewoners kunt ontmoeten. De aanleg van de tuin maakt deel uit van een groter plan om de omgeving van De Vliert aantrekkelijker te maken, om er gezond te verblijven en te ontspannen.

De initiatiefnemers hebben voor de pluktuin een grasveld op het oog, dat redelijk beschut ligt en toch voldoende zon krijgt. Nu is het is nog een onopvallend, saai veldje. Hoe mooi zou het zijn om in het voorjaar hier midden in een mooie tuin te zitten, op een houten bankje tussen de bloesem, de vogels en de bijen?

Het is de bedoeling dat bewoners uit de wijk samen de pluktuin aanleggen. Daarom is iedereen welkom om mee te denken over de aanleg van ‘onze’ Vliertse pluktuin. Samen maken we een plan hoe de tuin eruit moet zien. Maar hoeven het niet alleen te doen. We krijgen steun van andere groene plannenmakers. Ook hebben we contact met de stadsecoloog. En wellicht komt ons plan in aanmerking voor subsidie.

Op 21 augustus kennen, maken we plannen en verdere afspraken. Dan horen we ook graag wie mee wil helpen met het voorbereiden en het aanleggen van de tuin. Met als doel dat op 28 oktober de eerste spade de grond ingaat.

Tot ziens op dinsdag 21 augustus van 19.00 tot 21.00 uur, op het grasveld tussen de rotonde aan de Graafseweg en de parkeerplaats van het Sportiom

Stadslandbouw en wijkspeelplaats rond De Vliert

Als het aan bewoners van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan ligt, gaat er snel iets gebeuren in het gebied rond De Vliert. Inmiddels zijn er groepjes bewoners uit beide buurten, die om te beginnen twee projecten willen ontwikkelen. Eén betreft een wijkspeelplaats voor iedereen die in de buurt wil spelen. Een andere groep gaat aan de slag met stadslandbouw in het gebied. De projecten worden niet afzonderlijk, maar in samenhang ontwikkeld.

De initiatieven van buurtbewoners volgen op de presentatie van het voorstel om het gebied tussen De IJzeren Vrouw en de tennisvelden van Bastion Baselaar nieuw leven in te blazen. Dat voorstel van een initiatiefgroep werd op 26 april jl. enthousiast ontvangen.

Behalve een wijkspeelplaats en stadslandbouw staan er nog andere activiteiten op stapel. Zo  werkt een kunstenares een plan uit om samen met bewoners enkele objecten te bouwen van recycled materiaal. Een ander plan is om langs de Aartshertogenlaan enkele trimtoestellen te plaatsen. En de gemeente bekijkt of er ergens in het gebied een bruggetje kan worden gelegd zodat wandelaars de waterloop kunnen oversteken.

Hier vind je meer informatie over de plannen voor het gebied rond De Vliert.
Wil je meedoen? Stuur dan een email naar post@bai-s-hertogenbosch.nl.

Oproep wijkgerichte groene stroom

Via een mailtje aan de webmaster werd een idee geopperd voor wijkgerichte groene stroom. Misschien is dat een mooi verjaardagskado voor het 16e lustrum volgend jaar, wanneer het Hinthamerpark 80 jaar bestaat. Kunnen de Hinthamstrings hun apparatuur gewoon in het grasveldje inpluggen.

Voor dergelijke buurtinitiatieven bestaat het open forum op deze website, waarop iedereen zijn/haar bijdrage en commentaar kan leveren. Kijk daarom ook eens onder het tabje ‘Open Forum’. De eerste reacties op dit idee zijn al binnen.