Buurtbelangen

26 april: presentatie voorstel Trappartij De Vliert

Op donderdag 26 april a.s. wordt in stadion De Vliert, Victorialaan 21, een plan gepresenteerd om het gebied rond het stadion anders in te richten en beter te gaan benutten. Ruim een jaar werkten

Creatieve wandeling 27 febr. 2011

buurtbewoners en (landschaps)architecten aan een ontwerp. Nu de contouren klaar zijn, leggen zij hun ideeën aan u voor en horen zij graag wat u ervan vindt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Businessclub van FC Den Bosch die welwillend ruimte ter beschikking stelt.

Tijdens de presentatie neemt u kennis van de plannen die de initiatiefnemers hebben ontwikkeld na een drukbezochte excursie door het gebied en een viertal workshops met bewoners en experts. Ook nu zijn de plannen trouwens nog niet af. Het gaat om uitgewerkte uitgangspunten in de vorm van een concept. Alle mogelijke aanvullende ideeën zijn dus nog steeds welkom!

In het plan voor de omgeving van stadion De Vliert gaat het om het gebied tussen de IJzeren Vrouw en de tennisvelden van Bastion Baselaar. De bijeenkomst van 26 april is bedoeld voor bewoners van de aangrenzende buurten (Graafsewijk Noord, Aartshertogenlaan, Hinthamerpark en Hintham-Noord), voor alle Bosschenaren die deelnamen aan de excursie of de workshops van CCC en BAI, en voor iedereen die om welke reden dan ook belangstelling heeft voor dit bijzondere stukje stad.

Uitgenodigd zijn verder vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, ondernemers die in het stadion zijn gehuisvest, en verenigingen die op een of andere manier een rol willen spelen bij de verdere ontwikkeling van het initiatief.

Welkom op 26 april, 20.00 uur, Businessclub FC Den Bosch

Aanmelden via het contactformulier van http://bai-denbosch.nl/

Kijk ook op http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/TRAP_Vliert_Alg_2011.html.

Brief over hostel Seringenstraat

Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad en reacties van buurtbewoners daarop heeft het buurtcomité contact gezocht met de gemeente. Aan de betrokken ambtenaren is met name gevraagd of ook bij een tijdelijk hostel speciale veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

In haar reactie gaat de gemeente  niet rechtstreeks op deze vraag in. Wel wordt een brief in het vooruitzicht gesteld die alle buurtbewoners binnenkort ontvangen. Hieronder volgt de volledige reactie op onze mail. 

‘In het Brabants Dagblad stond inderdaad dat er een tijdelijk hostel is gevestigd aan de Seringenstraat, maar dat ligt iets genuanceerder. In het pand aan de Seringenstraat wonen sinds 6,5 jaar 14 mensen die zorg krijgen van de Reinier van Arkelgroep. Twaalf van de huidige bewoners blijven in de Seringenstraat wonen en er zijn twee nieuwe mensen bij gekomen.
Wat verandert is de zorg die in de Seringenstraat wordt geleverd. Deze wordt verzwaard. Dit betekent minimaal twee beroepskrachten die 24 uur per dag zeven dagen in de week werkzaam zijn. Dagelijks is er iemand aanwezig die verantwoordelijk is voor dagbesteding van de cliënten. Ook is er een teamleider werkzaam die onder meer eerste aanspreekpunt is bij (mogelijke) situaties van overlast.

Alle bewoners in de buurt (u ook) ontvangen binnenkort een brief waarin een en ander verder wordt uitgelegd. In die brief staat ook een telefoonnummer (06-15025248) dat 24 uur per dag bereikbaar is en waar u met klachten over de Seringenstraat terecht kunt. Alle klachten worden besproken in de beheergroep. Met als doel om te bepalen of de zorgverleners in de Seringenstraat adequaat hebben gereageerd op de binnengekomen klachten. Overigens gaan wij er van uit dat de extra zorg de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ten goede komt.
Voor meer informatie over de dagelijkse gang van zaken in de Seringenstraat kunt u terecht bij Mieke Thijssen, die als teamleider werkzaam is binnen de Seringenstraat. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-15262938.’

14 december 2011: buurtoverleg

Ter afsluiting van 2011 en vooruitblikkend op 2012 is er op 14 december een buurtoverleg in De (nieuwe) Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Vrij toegankelijk voor iedereen die onze buurt een warm hart toedraagt. Meld je wel even aan door op dit artikel te reageren.

Gemeente denkt mee over trappartij De Vliert

Wethouder Geert Snijders vindt het fantastisch dat bewoners zelf het initiatief nemen om hun omgeving vorm te geven. De ideeën die zij samen met het Bosch Architectuur Initiatief (BAI), het City Change Center (CCC) en het Bossche Makershuis voor trappartij De Vliert hebben ontwikkeld, zouden een mooie invulling kunnen zijn van een stukje stad dat er nu toch een beetje desolaat bijligt. De initiatiefgroep gaat daarvoor nu samen met ambtenaren de mogelijkheden op korte en lange termijn verkennen.

Het is even stil geweest rond de trappartij, maar er is wel het een en ander gebeurd. Het overleg met de wethouder is bijvoorbeeld het resultaat van diverse gesprekken die tot doel hadden de eventuele rol van de gemeente in dit project te verkennen. Inmiddels is op basis van alle beeldmateriaal ook een mooie presentatie gemaakt, die overal kan worden vertoond.

Wat de trappartij betreft is het van belang dat er rond stadion De Vliert van alles staat te gebeuren. In het eindplaatje zou de nieuwe bestemming van de trappartij uitstekend passen. Maar om financiële redenen kan niet alles in één keer. Daarom gaan we nu samen met de gemeente uitzoeken of met relatief beperkte middelen op korte termijn toch alvast enkele opvallende ingrepen kunnen worden gedaan. Zodat iedereen kan zien dat er wel degelijk wat gebeurt. Maar ook om iedereen te inspireren vooral mee te blijven denken.

 Kijk op www.bai-s-hertogenbosch.nl voor meer informatie over het project ‘trappartij De Vliert’ .

‘Kom zelf een slot kraken’

Na afloop van de bijeenkomst over inbraakpreventie op 19 april overhandigde Antoine van Pinxteren van de fa. Ruiterman alle bezoekers een sleutel. Onder het motto ‘Kom zelf een slot kraken’ mag iedereen proberen of de sleutel past op een deur in de winkel aan het Rivierenplein. De winnaar ontvangt een meerpuntssluiting ter waarde van 350 euro.

Lees hieronder een verslag van de avond.

Volle bak bijeenkomst inbraakpreventie

Slecht hang- en sluitwerk, containers en zelfs ladders onder open ramen, een fiets met de voordeur- en autosleutel (!) erop, open deuren en poorten. Het kwam allemaal fraai in beeld tijdens de bijeenkomst over inbraakpreventie op dinsdag 19 april in De Biechten. De bewoners van het Hinthamerpark en Magnoliahof zijn net mensen. Aardig en goedgelovig. Daar maken anderen graag misbruik van.

De opkomst was boven verwachting. Vijftig tot zestig bewoners luisterden en keken bij tijd en wijle ademloos naar Evert Jansen van de stichting Veiligheid en Preventie. Evert vertelde uit eigen ervaring dat 80% van de al dan niet verslaafde dieven snel en gemakkelijk aan geld wil komen. Maar ook hoe je die gasten even gemakkelijk buiten kunt houden.

Meldkamer
Die middag was Evert met een fototoestel door de twee buurten getrokken. Om te voorkomen dat de politie voor niets op meldingen zou reageren, had de wijkagent de meldkamer gewaarschuwd: ‘Jongens, Evert is in het Hinthamerpark bezig. Niets aan de hand.’ Verschillende bezoekers meldden ’s avonds dat ze Evert hadden zien rondspoken. Slechts één bewoner had daadwerkelijk de politie gebeld. Met een goed signalement. En, oh ja, hij meende de verdachte te herkennen van de televisie.

Foto’s
Spannend was het filmpje waarop te zien was hoe Evert – in de rol van de inbreker in het gelijknamige AVRO-programma – binnen vijf minuten een hele woning overhoop haalde en er met de buit van doorging. Ooit vond hij zo een pinpas mét code. Hilariteit en verontwaardiging wisselden elkaar af toen de foto’s werden vertoond, die hij ’s middags in de buurten had gemaakt. ‘Jullie lachen nu, maar dat vergaat je wel als je dadelijk thuis dezelfde rommel aantreft als in het filmpje’.

Gratis advies
De presentatie van Evert Jansen was niet aan dovemansoren gericht. Na het applaus spoedden tientallen aanwezigen zich naar de stand van de fa. Ruiterman om zich daar te laten adviseren over inbraakwerend materiaal. Antoine van Pinxteren bood aan bij iedereen die dat wil gratis de woning te inspecteren en advies te geven over passende maatregelen.

Geslaagd
Na afloop aan de bar gonsde het nog een tijdlang na van de indrukken die iedereen had opgedaan. Ondanks het mooie weer en een gemiste koorrepetitie was iedereen blij bij de bijeenkomst te zijn geweest. Het was allemaal heel leerzaam en ook nog eens aangenaam. Kortom: zeer geslaagd en voor herhaling in andere wijken vatbaar.

Veel creatieve ideeën voor Trappartij de Vliert

Een skeeler-, skate- en hardlooproute door de tunnels. Een speelbaan op de hellingen waar ’s winters op kan worden gesleed. Maar ook een minicamping, een botanische tuin en een ‘pluktuin’, een dierenweide en een natuurlijke speeltuin. En in een van de tunnels het Gerrit Schulte-home, pleisterplaats voor wielerliefhebbers en loungecafé voor alle gebruikers van het gebied en omgeving. Dat allemaal in een fraaie parkachtige omgeving.

 Na de creatieve wandeling van het City Change Center (CCC) op 27 februari was het nu de beurt aan het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) om via workshops nog meer creatieve ideeën te verzamelen voor de tunnel- en trappartij bij stadion De Vliert.

Verbeelding
In het pand van het CCC aan de Nieuwstraat te Den Bosch verzamelden zich op vrijdag 15 april zo’n twintig (landschaps)architecten, vormgevers, kunstenaars en bewoners van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep van het BAI om in groepen van uiteenlopende samenstelling hun verbeelding de vrije loop te laten en nieuwe invullingen te bedenken voor het sleetse stukje Den Bosch dat ooit de majestueuze toegang vormde tot het voetbalstadion.

Geroezemoes
De hele ochtend was het geroezemoes te horen van vier groepen enthousiastelingen die met elkaar discussieerden, soms druk gebarend, documenten raadplegend en van tijd tot tijd googlend met laptop of smartphone. Na ruim twee uur moest projectleider Lydia Fraaije hen manen om nu echt de lunch te gebruiken en de eerste resultaten uit te wisselen. Toen al tekende zich een groot aantal verschillende concepten en ideeën af. Op sommige onderdelen overlapten ze elkaar en over één ding was het iedereen het eens: het gebiedje moet een parkachtig karakter hebben en houden.      

Presentaties
Wie wilde mocht van groep veranderen, maar niemand had daar behoefte aan. Nu werd het geroezemoes veroorzaakt door geblader in kleurrijke tijdschriften, knippende scharen en geplak van papier. Eén groepje trok zich terug met slechts twee laptops. Daarop construeerden twee handige ontwerpers direct een digitale presentatie van het concept dat die ochtend was ontwikkeld.

Vier concepten
Klokke drie, met het wijkglas al in de hand, startten de presentaties. Van het ‘wildpark’ met zijn minicamping, natuurspeelplek, dierenweide en een pluktuin met wild fruit. Van de ‘Verdieping’ die ruimte biedt aan het water van de sloot, dat door zeker een van de tunnels gaat stromen. Van het ‘Gezondheidspark’ met natuureducatie in een botanische tuin en een Muur van Geluk die bezoekers met scherven kunnen beplakken. En van het concept ‘Healthy urban living’ met als centraal element een vaste stek voor wielerliefhebbers in een van de tunnels: het Gerrit Schulte-home.

Inspiratiebron
Met al deze ideeën gaat een kleine werkgroep verder om in beeld en tekst de toekomst van de locatie nog tastbaarder en concreter te maken. In de loop van het jaar zal een boekje verschijnen, dat een inspiratiebron moet zijn voor gemeentelijke en particuliere ontwerpers om op een creatieve, maar doordachte manier aan de slag te gaan met dit bijzondere stukje Den Bosch.

Bijeenkomst inbraakpreventie

Hoor het eens van een inbreker!

  

Onder het motto ‘Hallo inbreker’ is er op dinsdagavond 19 april in De Biechten een bijeenkomst over inbreken en inbraakpreventie. De bijeenkomst komt in de plaats van een in november vorig jaar geplande avond die vanwege een discussie over de hostels niet doorging. Een voormalig inbreker laat zien hoe gemakkelijk het is om een woning in onze buurt binnen te komen. De politie en andere deskundigen adviseren ons hoe wij dergelijke ongure types buiten  de deur kunnen houden. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van het Hinthamerpark en de Magnoliahof.

Programma  
Het voorlopige programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.30 uur: Ontvangst met koffie
20.00 uur: Welkom door vertegenwoordiger buurtoverleg
20.05 uur: Introductie wijkmanager en wijkagent
20.10 uur: Presentatie door de wijkagent over de dagelijkse praktijk in onze buurten   
20.15 uur: Introductie Stichting Veiligheid & Preventie [www.veiligheid-preventie.nl]
20.20 uur: Presentatie door ex-inbreker over onze buurt
21.00 uur: Presentatie Fa. Ruiterman (met stand)
21.20 uur: Vragen en discussie
21.45 uur: Afsluiting

Kom op 19 april naar de Biechten en help onze buurt veiliger maken!

Vertel ons je verhaal

Als voorbereiding op de bijeenkomst over inbraakpreventie op 19 april vragen we onze buurtgenoten hun ervaringen met inbraken en inbrekers te vertellen. Wat gebeurde er en hoe kon dat? Vertel ons wat je erover kwijt wilt. Zodat we er allemaal van kunnen leren. Zet hier je verhaal op. We komen er op terug!