Buurtbelangen

Gemeente gaat oversteek veiliger maken

De oversteek aan de Graafseweg wordt veiliger. Voor overstekers vanaf Kuin Keukens richting Hintham wordt het zicht verbeterd. Daarnaast wordt de oversteek voor automobilisten beter zichtbaar gemaakt met borden en reflectiemateriaal.

Dat is de uitkomst van een overleg op 17 januari jl. tussen wethouder Pauli  (verkeer) en vertegenwoordigers van het bewonersoverleg Hinthamerpark en de Wijkraad Hintham.

Overleg met de wethouder op 17 januari 2011

Parkeerplaatsen
De gemeente wil het uitzicht richting Hintham verbeteren door enkele parkeerplaatsen aan die zijde op te heffen. Sommige bewoners van Hintham zijn daar niet blij mee. Het bewonersoverleg heeft er dan ook bij de gemeente op aangedrongen de maatregelen in goed overleg met de betrokken bewoners te nemen. Ook zou het verlies aan parkeerplaatsen kunnen worden gecompenseerd met extra parkeerruimte aan de Vliertsesteeg.  

30-kilometerzone
De gemeente zegt verder toe dat er enkele extra parkeerplaatsen komen langs de ventweg tussen de Boterweg en de Seringenstraat. Dat gebeurt tegelijk met de aanleg van de fietsstraat aan deze zijde van de Graafseweg. Dan worden bij de Boterweg tevens borden geplaatst waaruit blijkt dat onze buurt officieel is aangemerkt als 30-kilometerzone.

Workshops ‘Reset de Trap’ op 15 april

Na het succes van de creatieve wandeling op 27 februari volgt een nieuwe stap op de trap. Op vrijdag 15 april 2011 vindt een aantal workshops plaats in verschillende samenstelling. Bewoners praten met kunstenaars, (landschaps)architecten en mensen uit de sportwereld. Het doel is samen toekomstbeelden te ontwikkelen voor de trappartij, de tunnels en het afgesloten deel van de Aartshertogenlaan. De beelden worden daarna gebundeld in een boekje met het doel stadsbestuurders, ambtenaren en ontwerpers te inspireren.

Intussen worden theatermakers en andere kunstenaars benaderd om culturele initiatieven te ontplooien in, rond en op de tunnels en trappen. Zo maken ook zij duidelijk welke onverwachte mogelijkheden dit stukje stad in zich heeft. 

Binnenkort volgt meer nieuws over deelname aan de workshops. Aanmelden kan echter al via het contactformulier. Vermeld in het lege veld ‘workshop trappartij’.

Verrassende trappen, tunnels en asfalt

Verbaasde blikken, veel vragen en creatieve ideeën. Dat was de oogst van een wandeling rond de trappartijen en tunnels bij stadion De Vliert, en langs het afgesloten deel van de Aartshertogenlaan. Ideeën om iets met deze omgeving te doen waren er volop. Ze zijn op briefjes en per email verzameld en worden de komende tijd uitgewerkt.  

Ondanks de regen en de harde wind verzamelden zich op zondagochtend 27 februari meer dan vijftig belangstellenden voor een creatieve wandeling, georganiseerd door het City Change Center (CCC) en het Bosch Architectuur Initiatief (BAI). Onder leiding van buurtbewoners verkenden zij de omgeving.

Eerste kennismaking
De tocht begon bij de tunneltjes onder de Victorialaan, tussen de rotonde aan de Graafseweg en stadion De Vliert. Voor veel deelnemers was dat de eerste kennismaking met dit verlaten stukje stad. Van daaruit voerde de wandeling langs het afgesloten deel van de Aartshertogenlaan. ‘Als bewoners zijn we het nutteloze asfalt hier helemaal beu. De omgeving wordt voor van alles en nog wat gebruikt waar wij niet blij mee zijn,’ zei bewoner Guus Huisman. Via een grote lus kwam het gezelschap bij stadion De Vliert met aan de overzijde het Sportiom. Corniel Groenen, hoofd van de gemeentelijke afdeling Sport en Recreatie (S&R) vertelde over de ideeën om beide complexen met elkaar te verbinden via een plein.

Snert met spek
En zo kwam iedereen uiteindelijk weer terug bij de trappartij nabij De Vliert, waar een warme kop snert met spek wachtte. Een van de tunnels diende opeens als lunchcafé. Aan geïmproviseerde statafels discussieerden de wandelaars en noteerden hun ideeën om de tunnels, trappen en hun omgeving een nieuw of ander leven in te blazen. Iemand wilde er een plek maken voor een schietvereniging, een ander zag liever een fietscrossbaan voor kinderen. Ook een rock- of loungecafé werd genoemd, met een terras op het grasveld. Maar er gingen tegelijk stemmen op om juist ‘helemaal niets’ te doen en deze verstilde plek in ere te houden.

Graag ideeën
‘De komende tijd houden we al die ideeën tegen het licht’, zei Lydia Fraaije die namens het BAI het project ‘Trappartij De Vliert’ leidt. Zij doelde op de initiatiefgroep waarin behalve het CCC, BAI en S&R ook vertegenwoordigers van het Bossche Makershuis en de bewonersoverleggen van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan deelnemen. ‘We hebben onder meer deze omgeving op het  oog in het kader van ons jaarthema ‘Reset the City’. Ideeën en betrokkenheid zijn erg welkom.’ Zij beloofde alle wandelaars en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Toen ging iedereen snel naar huis, want het regende intussen echt hard.

Klik hier voor meer informatie over het Bosch Architectuur Initiatief en voor meer foto’s van de creatieve wandeling.

Op zoek naar de geheime trap

Op zondag 27 februari vindt er een creatieve wandeling plaats, speciaal voor 

De trappartij bij De Vliert in 1966

bewoners van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan. Centrale plek in de wandeling zijn de trappen en tunnels die onder de Victorialaan door naar stadion De Vliert voeren. Het complex ligt er nogal sleets en verlaten bij. Maar het biedt veel mogelijkheden. Wat zouden we er wel niet allemaal mee kunnen doen?!

Het initiatief om na te denken over de trappen en tunnels komt van enkele bewoners van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan. Zij hebben contact gezocht met het Bosch Architectuur Initiatief (BAI), het City Change Center (CCC) en het Bossche Makershuis. Ook de gemeentelijke afdeling Sport en Recreatie doet mee. Het BAI heeft de aanpak van de trappartij opgenomen in zijn jaarplan ‘Reset the City’.  

Wil je meedenken over de toekomst van dit stukje niemandsland pal naast onze buurt? Wandel dan mee op zondagochtend 27 februari. Klik hier om je op te geven, onder vermelding van ‘creatieve wandeling De Vliert’.

Klik hier voor meer informatie over het project ‘trappartij De Vliert’ .

Overleg met wethouder over oversteekplaats

Op maandag 17 januari 2011 overleggen bewoners van Hinthamerpark en Hintham met wethouder Pauli van Verkeer over de oversteekplaats aan de Graafseweg. Inzet van de bewoners is om tijdens dat gesprek álle opties te verkennen die - al dan niet in combinatie  – leiden tot een definitief veilige oversteekplaats.   

Het gesprek is het resultaat van het bezoek dat een delegatie van het college van burgemeester en wethouders op 2o november aan de wijk aflegde. In een petitie hebben bewoners toen hun problemen met de oversteek kenbaar gemaakt.

Het overleg op 17 januari begint om 11.00 uur en vindt plaats bij Kuin Keukens aan de Graafseweg.

petitie 20 november 2010

Petitie aan B&W over oversteekplaats

foto: Maikel Samuels

Op zaterdag 20 november bezocht een delegatie van het college van burgemeester en wethouders de gevaarlijke oversteekplaats aan de Graafseweg.  De bestuurders spraken met buurbewoners, waagden zelf de oversteek en namen ten slotte een petitie in ontvangst.

 

Het bezoek maakte deel uit van een werkbezoek aan de wijk Oost. Rond 11.00 waren

wethouder Van Bussel en een aantal  ambtenaren bij de oversteekplaats. Namens de

Foto: Inke Katoen

 buurt nodigde Herman van Holt het gezelfschap uit over te steken en het gevaar aan den lijve te ervaren. Aan het slot van het bezoek ontving de wethouder een petitie waarin de buurt aandringt op snel overleg om de oversteekplaats definitief veilig te maken. De wethouder zei toe direct een dergelijk overleg te zullen regelen.

Kijk hier voor het volledige verslag van het collegebezoek.

Voorlichting inbraakpreventie uitgesteld

De  bijeenkomst over inbraakpreventie die op 2 november was gepland, is uitgesteld. De reden daarvan is dat de gemeente op datzelfde tijdstip een informatiebijeenkomst heeft belegd over de komst van een hostel voor verslaafden aan de Van Broeckhovenlaan. Om bewoners van Hinthamerpark en Magnoliahof  in de gelegenheid te stellen beide bijeenkomsten te bezoeken is in goed overleg besloten de bijeenkomst over inbraakpreventie te verplaatsen naar een later tijdstip. Bericht daarover volgt nog.

Oversteek Graafseweg móet veiliger

De oversteekplaats over de Graafseweg ter hoogte van Kuin Keukens is nog steeds onveilig. Dat bleek dinsdagmiddag 6 juli weer. Toen werd een tiener geschept door een auto komende uit de richting Hintham. De jongen hoefde na onderzoek door ambulancepersoneel gelukkig niet naar het ziekenhuis.

De oversteek aan de Graafseweg is gewoon onveilig. Dat is ook de conclusie na een buurtschouw waaraan behalve buurtbewoners ook de wijkmanager, de wijkagent en de wijkbeheerder van Beheer Openbare Ruimte deelnamen. Op 20 juli is de situatie rond de oversteekplaats ter sprake geweest in het buurtoverleg.

Naar aanleiding van de buurtschouw heeft het buurtoverleg eerder al samen met de wijkraad Hintham een brief geschreven aan de wethouder van Wijkgericht Werken en Verkeer. De gemeente reageerde daarop met een inspectie door de afdeling Verkeer. Daaruit blijkt dat het zicht op de oversteekplaats komende vanuit Hintham-Noord wordt belemmerd door enkele geparkeerde auto’s. Het buurtoverleg pakt nu samen met Wijkraad Hintham de kwestie verder op met het doel de oversteek nu echt veiliger te maken.

Verslag buurtoverleg 20 juli 2010
brief aan wethouder Verkeer

Rare verkeerssituatie Victorialaan

Het buurtcomité heeft de gemeentelijke afdeling Verkeer geattendeerd op een rare en daardoor gevaarlijke situatie op de Victorialaan. Bij  het Sportiom en het complex met de fitnessschool komen auto’s vanuit twee rijrichtingen elkaar tegen op één voorsorteerstrook, namelijk die richting Sportiom. Op de foto’s is duidelijk te zien hoe dat gaat…
(Klik op de foto’s om het beter te zien)