Brief over hostel Seringenstraat

Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad en reacties van buurtbewoners daarop heeft het buurtcomité contact gezocht met de gemeente. Aan de betrokken ambtenaren is met name gevraagd of ook bij een tijdelijk hostel speciale veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

In haar reactie gaat de gemeente  niet rechtstreeks op deze vraag in. Wel wordt een brief in het vooruitzicht gesteld die alle buurtbewoners binnenkort ontvangen. Hieronder volgt de volledige reactie op onze mail. 

‘In het Brabants Dagblad stond inderdaad dat er een tijdelijk hostel is gevestigd aan de Seringenstraat, maar dat ligt iets genuanceerder. In het pand aan de Seringenstraat wonen sinds 6,5 jaar 14 mensen die zorg krijgen van de Reinier van Arkelgroep. Twaalf van de huidige bewoners blijven in de Seringenstraat wonen en er zijn twee nieuwe mensen bij gekomen.
Wat verandert is de zorg die in de Seringenstraat wordt geleverd. Deze wordt verzwaard. Dit betekent minimaal twee beroepskrachten die 24 uur per dag zeven dagen in de week werkzaam zijn. Dagelijks is er iemand aanwezig die verantwoordelijk is voor dagbesteding van de cliënten. Ook is er een teamleider werkzaam die onder meer eerste aanspreekpunt is bij (mogelijke) situaties van overlast.

Alle bewoners in de buurt (u ook) ontvangen binnenkort een brief waarin een en ander verder wordt uitgelegd. In die brief staat ook een telefoonnummer (06-15025248) dat 24 uur per dag bereikbaar is en waar u met klachten over de Seringenstraat terecht kunt. Alle klachten worden besproken in de beheergroep. Met als doel om te bepalen of de zorgverleners in de Seringenstraat adequaat hebben gereageerd op de binnengekomen klachten. Overigens gaan wij er van uit dat de extra zorg de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ten goede komt.
Voor meer informatie over de dagelijkse gang van zaken in de Seringenstraat kunt u terecht bij Mieke Thijssen, die als teamleider werkzaam is binnen de Seringenstraat. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-15262938.’

Reacties uitgeschakeld