26 april: presentatie voorstel Trappartij De Vliert

Op donderdag 26 april a.s. wordt in stadion De Vliert, Victorialaan 21, een plan gepresenteerd om het gebied rond het stadion anders in te richten en beter te gaan benutten. Ruim een jaar werkten

Creatieve wandeling 27 febr. 2011

buurtbewoners en (landschaps)architecten aan een ontwerp. Nu de contouren klaar zijn, leggen zij hun ideeën aan u voor en horen zij graag wat u ervan vindt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Businessclub van FC Den Bosch die welwillend ruimte ter beschikking stelt.

Tijdens de presentatie neemt u kennis van de plannen die de initiatiefnemers hebben ontwikkeld na een drukbezochte excursie door het gebied en een viertal workshops met bewoners en experts. Ook nu zijn de plannen trouwens nog niet af. Het gaat om uitgewerkte uitgangspunten in de vorm van een concept. Alle mogelijke aanvullende ideeën zijn dus nog steeds welkom!

In het plan voor de omgeving van stadion De Vliert gaat het om het gebied tussen de IJzeren Vrouw en de tennisvelden van Bastion Baselaar. De bijeenkomst van 26 april is bedoeld voor bewoners van de aangrenzende buurten (Graafsewijk Noord, Aartshertogenlaan, Hinthamerpark en Hintham-Noord), voor alle Bosschenaren die deelnamen aan de excursie of de workshops van CCC en BAI, en voor iedereen die om welke reden dan ook belangstelling heeft voor dit bijzondere stukje stad.

Uitgenodigd zijn verder vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, ondernemers die in het stadion zijn gehuisvest, en verenigingen die op een of andere manier een rol willen spelen bij de verdere ontwikkeling van het initiatief.

Welkom op 26 april, 20.00 uur, Businessclub FC Den Bosch

Aanmelden via het contactformulier van http://bai-denbosch.nl/

Kijk ook op http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/TRAP_Vliert_Alg_2011.html.

Reacties uitgeschakeld