21 augustus: plannen maken voor een pluktuin

De omgeving van stadion De Vliert wordt groener en mooier. Een groep bewoners van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan werkt aan een pluktuin. Een plek waar we allemaal plezier van kunnen hebben.  Waar je kunt genieten van de bloesem in de lente en van de oogst in de zomer en de herfst. Een plek waar je groene vingers hun gang kunnen gaan en waar je andere buurtbewoners kunt ontmoeten. De aanleg van de tuin maakt deel uit van een groter plan om de omgeving van De Vliert aantrekkelijker te maken, om er gezond te verblijven en te ontspannen.

De initiatiefnemers hebben voor de pluktuin een grasveld op het oog, dat redelijk beschut ligt en toch voldoende zon krijgt. Nu is het is nog een onopvallend, saai veldje. Hoe mooi zou het zijn om in het voorjaar hier midden in een mooie tuin te zitten, op een houten bankje tussen de bloesem, de vogels en de bijen?

Het is de bedoeling dat bewoners uit de wijk samen de pluktuin aanleggen. Daarom is iedereen welkom om mee te denken over de aanleg van ‘onze’ Vliertse pluktuin. Samen maken we een plan hoe de tuin eruit moet zien. Maar hoeven het niet alleen te doen. We krijgen steun van andere groene plannenmakers. Ook hebben we contact met de stadsecoloog. En wellicht komt ons plan in aanmerking voor subsidie.

Op 21 augustus kennen, maken we plannen en verdere afspraken. Dan horen we ook graag wie mee wil helpen met het voorbereiden en het aanleggen van de tuin. Met als doel dat op 28 oktober de eerste spade de grond ingaat.

Tot ziens op dinsdag 21 augustus van 19.00 tot 21.00 uur, op het grasveld tussen de rotonde aan de Graafseweg en de parkeerplaats van het Sportiom

Reacties uitgeschakeld